Kontakt

Robert Dobosz
PREZES ZARZĄDU 
e-mail: dobosz@wilkikrosno.pl

Grzegorz Leśniak
WICEPREZES ZARZĄDU
e-mail: lesniak@wilkikrosno.pl
tel.: +48 607 844 669